Regulamin Zawodów - 2013 PDF Drukuj
Wpisany przez Admin   

 

Po zebraniu pierwszych doświadczeń oraz wniosków zgłoszonych po zrealizowanych imprezach publikujemy propozycję regulaminu zawodów na rok 2013. Zmodyfikowana od lipca 2013 wersja regulaminu została wzbogacona o możliwość startu w klasie Open zarówno modelami 60cm i 50 cm rozpiętości. Natomiast w trakcie imprez plenerowych dopuszczamy, wręcz sugerujemy pomiar metodą pucharową (start kilku, kilkunastu osób jednocześnie w jenej turze lotów i punktacja w zależnosci od zajętego miejsca w danej kolejce lotów) - mała waga modeli nie pozwala na sprawiedliwe wyłonienie zwycięzców w warunkach zmiennych podmuchów wiatru.

 

 

 

Regulamin sportowy zawodów – edycja 2013 (wer.2)

Modele.

Do startu w konkurencji STANDARD dopuszczone są wyłącznie modele wykonane na miejscu z materiałów dostarczonych przez organizatorów (dzieci w wieku przedszkolnym wykonują i startują najmniejszym modelem, o rozpiętości do 30cm, dzieci do 16 roku życia wykonują średni model – o rozpiętości 50cm).

O wygranej decyduje umiejętność prawidłowego oblatania i wypuszczenia modelu.

Do startu w konkurencji OPEN dopuszczone są modele o rozpiętości 50cm lub 60cm wykonane z dowolnych materiałów i z zasto­sowaniem dowolnych waloryzacji (o rozmiarze modelu dopuszczonym do zawodów decyduje organizator). Jedyne kryterium dopuszczenia modelu do uczestnictwa w zawodach w klasie OPEN to zgodność geometrii modelu – obrysu powierzchni nośnych i sterowych – z planami dostępnymi na stronach www.smykinastart.pl (plany modelu o rozpiętości 60 cm zostały opublikowane w czasopiśmie „Młody Technik” nr 2/2010r).

Ilość lotów.

Każdy zarejestrowany uczestnik może wykonać 5 lotów.

Ilość prób.

Jeżeli lot w pierwszej próbie był nieprawidłowy to zawodnik ma prawo do wykonania drugiej próby. W drugiej próbie rejestrowany jest wynik powtórzonego lotu niezależnie czy jest on prawidłowy czy nie (do decyzji zawodnika pozostaje, czy powtarza lot).

Lot nieprawidłowy i sytuacja losowa.

Do lotu nieprawidłowego zalicza się zderzenia ze ścianą lub inna przeszkodą stałą.

Za sytuację losową uznaje się lot nieprawidłowy podczas którego model zderzył sie z osobą lub przedmiotem trzymanym przez osobę (osobą tą nie może być sam zawodnik), oraz gdy model zderzył sie z innym lecącym modelem. W przypadku wystąpienia w pierwszym locie sytuacji losowej, rejestrowany jest wynik lepszy z dwóch prób wykonanych w danej kolejce lotów.

Pomiar wyników.

Jedynym kryterium pomiaru wyników jest odległość w jakiej model zatrzymał się od linii startu po wypuszczeniu z ręki zawodnika. Odległość mierzona jest do dzioba modelu w miejscu zatrzy­mania modelu od punktu wyznaczonego w miejscu startu (punktu zamocowania taśmy mierniczej).

Jeżeli model doleciał do przeciwległego końca pomieszczenia w którym rozgrywane są zawody to zawodnik otrzymuje maksymalną ilość punktów w danym locie – zmierzoną do ściany w punkcie zatrzymania modelu.

Wyniki końcowe.

Do ustalenia wyniku końcowego każdego zawodnika przyjmuje się sumę prawidłowo wykonanych lotów.

Uwagi dodatkowe:

Dopuszcza się udział w komisji sędziowskiej rodziców lub opiekunów uczestników pod warun­kiem, że uczestnik wykona swoje loty pod nadzorem innej komisji sędziowskiej (gdy zawody są rozgrywane z udziałem jednej komisji sędziowskiej wymagany jest nadzór sędziego głównego).

Organizator może modyfikować warunki regulaminu w zależności od możliwości organizacyjnych, np. w przypadku zawodów w plenerze dopuszcza się system pomiaru metodą pucharową.

Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów rozstrzygane są przez Sędziego Głównego.

 

SnS.